دفتر جغرافیا

یاددهی- یادگیری برای درس جغرافیا

چاه آرتزین Artesian یا چاه جهنده چیست؟

چاه آرتزین Artesian  یا چاه جهنده چیست؟

چاه آرتزین مکزیک

گاهی آب از چاهی که انسان حفر می کند بدون هیچ نیرویی خود به خود و حتی برخی مواقع با فشار خارج می شود.علت بوجود آمدن چنین پدیده طبیعی این است که سطح ارتفاع آب های زبرزمینی متصل به چاه  ـ سطح پیزومتریک  ـ  بالاتر از محل خروج - دهانه ـ چاه است در نتیجه فشار آب های زیرزمینی (فشار هیدروستاتیک)برای ایجاد هم سطحی در آب باعث فوران آب چاه می شود.

نام گذاری این چاه ها به Artesian آرتزین ،به دلیل حفر قدیمی ترین چاه ها در منطقه آرتویز کشور فرانسه (به انگلیسی: Artois) می باشد.لازم به یادآوری است که در پایین دست رودخانه ی زاینده رود ، در حوالی شهرستان ورزنه اصفهان می توان این چاه ها را مشاهده کرد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم بهمن 1386ساعت   توسط دبیر جغرافیا